Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ JENNY VENDÉGHÁZ Zalakaros

TARTALOMJEGYZÉK

 1. Bevezetés
 2. Az Adatkezelő és elérhetőségei, Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely
 3. Adatkezelések
  1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlatkérés
  1. Szállásfoglalás
  1. Közösségi oldal és szállásközvetítő portál
  1. Elektronikus vendégnyilvántartó alkalmazás / VENDÉGEM szálláshelykezelő-szoftver
  1. Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK)
  1. Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA)
  1. Idegenforgalmi adó alóli mentesség igazolása
  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei
  1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
 4. Adatkezelés a weboldalon
 5. A Jenny vendégház kamerarendszerének adatkezelése
 6. Személyes adatok címzettjei / adatfeldolgozók megnevezése
 7. Adatbiztonsági intézkedések
 8. Az érintettek jogai
 9. Jogorvoslati lehetőségek
 10. Érintett által adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok
 11. Eljárás adatvédelmi incidens esetén
 12. Az adatkezelési tájékoztató elfogadása, módosítása
 13. Adatvédelmi tisztviselő
 14. Az adatkezelés szabályai
 15. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
 16. Az adatkezelés jogalapja
 17. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítések
 1. BEVEZETÉS
 1. KUCSKÓ EDINA adószámos magánszemély (továbbiakban: Adatkezelő vagy Szálláshely-szolgáltató) szálláshely szolgáltatási tevékenysége keretében történő adatkezelésére vonatkozóan jelen Adatkezelési Tájékoztató útján tesz eleget az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete) (továbbiakban: GDPR) szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
 1. Adatkezelő minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.
 1. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen, részletesen, közérthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztassa a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődőket, és a vendégeket (a továbbiakban: Érintett vagy Vendég) személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.
 1. Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag arra használja fel, amire azt az adat tulajdonosa rendelkezésre bocsájtotta (pl. kapcsolattartás). Harmadik fél részére – a törvényi kötelezettségeken kívül (pl. számlázás) – adatokat nem ad át. Csak azokat az adatokat tárolja, amelyekre szerződés teljesítése, illetve jogszabály kötelezi vagy Érintett felhatalmazást ad és védi őket az illetéktelen felhasználástól
 1. Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót az általa üzemeltetett szálláshelyen – a 8749 Zalakaros, Hegytető köz 11. szám alatti címen- és honlapján – a www.jennyvendeghaz.hu oldalon – folyamatosan hozzáférhetővé teszi.
 1. Érintettek foglalási szándékának leadása jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül, igazolja annak megismerését és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.
 • AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
 • Név: KUCSKÓ EDINA adószámos magánszemély
 • Adószám: 59472201-1-40
 • Székhely: 8800 Nagykanizsa, Bartók Béla utca 9.  2.lh. 2.em. 1.ajtó  
 • Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely
 • Neve: JENNY VENDÉGHÁZ
 • Típusa: magánszálláshely
 • Címe: 8749 Zalakaros, Hegytető köz 11.
 • Nyilvántartási száma: 1485/2021
 • NTAK regisztrációs száma: MA22048863
 • Kapcsolattartó: Kucskó Edina
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet, és a Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 39. pontja alapján Adatkezelő által üzemeltetett JENNY VENDÉGHÁZ a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal által 1485/2021 számon nyilvántartásba vett magánszálláshely.
 • A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos mindennemű ügyintézés, és adatkezelés során Adatkezelő jár el, az adatkezelés célját, eszközeit Adatkezelő önállóan határozza meg. Adatkezelő élettársa, Czotter Attila Adatkezelő szálláshely-szolgáltatással összefüggő feladatainak teljesítése érdekében, a Vendégfogadás, ügyintézés, adminisztráció során segít Adatkezelőnek és ezáltal megismerheti Érintettek személyes adatait.
 • ADATKEZELÉSEK
 • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlatkérés
 • Érintettek köre: szálláshely szolgáltatást igénybe venni kívánó Érdeklődők, szálláshely szolgáltatást korábban igénybe vett Vendégek.
 • A kezelhető személyes adatok köre: Érintettek maguk dönthetik el, hogy melyik elérhetőségen – személyesen, telefonon, e-mailen a szálláshely közösségi oldalán, vagy a szálláshely honlapján – veszik fel Adatkezelővel a kapcsolatot. Ajánlatkérés esetén Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri az Érintettektől: családi-, és utónév, valamint kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám).
 • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás, árajánlatnyújtás.
 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes megkeresés, az Érintett önkéntes hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/
 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődők adatait az árajánlat kiküldését követően haladéktalanul törli. Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek kapcsolattartási adatait online foglalási naptárban rögzíti, és tárgyévet követő év utolsó napjáig, vagyis maximum 2 évig vagy az Érintett adattörlési igényének bejelentéséig tárolja.
 • Szállásfoglalás
 • Érintettek köre: a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.
 • A kezelhető személyes adatok köre: foglalást személyesen, telefonon, e-mailben, a szálláshely közösségi oldalán, a szálláshely honlapján vagy szállásközvetítő portálon keresztül tudnak leadni Érintettek. Adatkezelőhöz beérkező közvetlen/direkt foglalás esetén Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri az Érintettektől: Vendég családi-, és utóneve, lakcíme, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám) és – amennyiben a számlázáshoz Érintett kérésére szükséges – számlázási adatok, és adószám. Banki átutalással történő fizetés esetén Adatkezelő megismerheti Érintett bankszámlaszámát, Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP Kártya) történő fizetés esetén pedig Érintett SZÉP Kártyájának a számát.
  • Az adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás nyújtás.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség (számlázás) teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont/
 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek számlán szereplő személyes adatait (név, cím) – jogszabályi kötelezettség alapján – tárgyévet követő 8. év végéig köteles tárolni.
 • Közösségi oldal és szállásközvetítő portál
 • Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely – Jenny vendégház néven – elérhető a Facebook közösségi portálon, az alábbi linken:

https://www.facebook.com/jennyvendeghaz

 • Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook / Instagram felhasználó az adott oldalon található „like”/„tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” /követés leállítása linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. Adatkezelő a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.
 • Az adatkezelés célja: Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyek hirdetése, tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, tájékoztatás, kapcsolattartás, szálláshely lefoglalása.
 • Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes megkeresés, az Érintett önkéntes hozzájárulása, melyet a leiratkozással bármikor visszavonhat. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/ A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamról, Érintett hírfolyamán nem jelennek meg híreink. Oldalainkhoz azonban így is mindenki hozzáfér, hiszen oldalaink nyilvánosak.
 • Az adatkezelés időtartama: Érintett leiratkozásáig tart.
 • A Facebook és az Intagram Adatkezelőtől független, külön adatkezelő. Az oldalak adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook/Instagram honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://www.facebook.com/about/privacy/update

https://privacycenter.instagram.com/

 • Adatkezelő hirdeti a szálláshelyet szállásközvetítő portálon. A szállásközvetítő portálok szintén Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így ezen felületeken történő szállásfoglalás esetén Vendégeink személyes adataik kezeléséről az adott szállásközvetítő portál oldalán tájékozódhatnak.
  • A szallas.hu oldalon keresztül történő szállásfoglalás esetén Vendégeink személyes adataik kezeléséről az alábbi linkeken tájékozódhatnak: https://szallas.hu/adatvedelem
  • A vendeghazak.hu oldalon keresztül történő szállásfoglalás esetén Vendégeink személyes adataik kezeléséről az alábbi linkeken tájékozódhatnak: https://vendeghazak.hu/adatvedelmi/
 • Elektronikus vendégnyilvántartó alkalmazás / VENDÉGEM szálláshelykezelő-szoftver

Adatkezelő – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szálláshelykezelő szoftverben (VENDÉGEM) elektronikusan rögzíti a foglalásokat és Vendégek személyes adatait, és végzi a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adminisztrációs feladatot.

Az NTAK felé és a VIZA rendszerbe történő adatszolgáltatás kizárólag szálláshelykezelő szoftveren keresztül lehetséges. (lásd 3.5 és 3.6 pont)

 • Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK)
 • A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. felügyelete alatt, országos statisztikai adatgyűjtés céljából, informatikai rendszer, Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) működik.
 • Az NTAK-ba elektronikusan, a szálláshelykezelő szoftveren keresztül a Vendég személyes adatait NEM tartalmazó, anonim statisztikai adatok érkeznek, semmilyen személyes adatot, nem fogad be, nem rögzít, és nem tárol. Ettől függetlenül, az alábbiakban tájékoztatom Érintettet az adatkezelés szabályairól:
 • Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett vendégek.
 • A kezelhető adatok köre: 
 • a Vendég neme,
 • állampolgársága,
 • születési helye, ideje,
 • lakhely szerinti ország,
 • állandó lakcímének települése és irányítószáma.
 • Az adatkezelés célja: minden hazai szálláshely forgalmi statisztikai adatainak valós és naprakész mérése, a beérkező statisztikai adatok alapján kimutatások, összefoglalók, elemzések készítése a turisztikai ágazat számára.
 • A adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/.A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése.

A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése szerint szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. A szoftver az NTAK részére a jogszabály által előírt módon, elektronikusan küldi a szálláshely szolgáltatás adatait, ez biztosítja az Adatkezelő jogszabálynak való megfelelését. A szálláshely üzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettség 2020. január 01. napjától kezdődően áll fenn.

 • Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA)
 • 2021. szeptember 1-től a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a Szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverben (VENDÉGEM) rögzíti.
  • A szoftver az adatokat egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja. A tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).
 • A Vendégek személyes adatai a szálláshelykezelő szoftverből (VENDÉGEM) titkosítottan kerülnek a VIZA rendszerbe.
 • A VENDÉGEM szoftver okmányolvasó modulja a magyar személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél, az európai személyi igazolványok, útlevelek és jogosítványok, valamint a harmadik országból érkező vendég esetében az útlevél okmányolvasásra alkalmas.
 • Az okmány bemutatásának hiányában a Szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.
 • Bár a felsorolt okmányok fényképet is tartalmaznak, sem a fénykép, sem egyéb biometrikus azonosító fogadására a VIZA rendszer nem képes, így azok sem beolvasásra, sem rögzítésre, sem továbbításra nem kerülnek. Az okmányolvasó az okmány adatait olvassa be a VENDÉGEM szálláshely-kezelő szoftverbe.
 • Azokat az adatokat, amelyek rögzítése a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasóján keresztül nem lehetséges, Szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.
 • Vendég jelenléte nélküli adatrögzítés (távoli okmányolvasás)
 1. Adatkezelő a szálláshelykezelő szoftvere segítségével lehetőséget biztosíthat a Vendég számára, hogy a törvényben előírt személyes adatait okmányáról, távolról, digitálisan, okmányolvasás útján, saját maga olvassa be.
  1. A Vendég által megadott adatok ellenőrzése − a VIZA rendszerbe való továbbítást megelőzően – továbbra is a szálláshely-szolgáltató (Adatkezelő) felelőssége. Ezért a távoli okmányolvasás során megadott adatok tekintetében, legkésőbb a Vendég érkezésekor, a szálláshely-szolgáltatónak meg kell győződnie a személy azonosságáról, és az előzetesen rögzített adatok valódiságáról.
  1. Az ellenőrzés megtörténhet a Vendég érkezése előtt is, akár egy videóhívás, akár az egyezőséget bizonyító digitális kép útján.
 • Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.
 • A kezelhető személyes adatok köre: Adatkezelő a Vendégek alábbi személyes adatait rögzíti a VENDÉGEM szálláshelykezelő szoftverben:
 • családi és utónevét;
 • születési családi és utónevét,
 • születési helyét;
 • születési idejét;
 • nemét;
 • állampolgárságát;
 • anyja születési családi és utónevét,
 • személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatait;
 • harmadik országbeli állampolgár esetében (aki nem valamely uniós ország állampolgára) a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét,
 • Vendég jelenléte nélküli adatrögzítés esetén (3.6.7.) a megrendelő e-mail címe.
 • Az adatkezelés célja: Érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/ A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. §-ában, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14/C. §-ában foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a szálláshelykezelő szoftverben (VENDÉGEM) a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig tárolja. Ezek az adatok a szálláshelykezelő szoftverből titkosítottan kerülnek a VIZA rendszerbe. A jogszabályban megfogalmazott érdekből csak a szálláshely-szolgáltató számára előírt tárolási ideig van lehetőség a felhasználásra, ezt követően az adat a VIZA rendszerből is törlésre kerül.
 • Idegenforgalmi adó alóli mentesség igazolása
 • A papír alapú vendégkönyv vezetésének kötelezettsége 2023. január 01. napjával megszűnt. A szálláshely-szolgáltató az idegenforgalmi adó megállapításhoz szükséges nyilvántartás vezetését a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával teljesíti.
 • Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek, akik a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§-a szerinti jogcímek valamelyike alapján idegenforgalmi adómentességet élveznek.
 • Kezelhető személyes adat: Az adómentességre jogosító tartózkodást a mentességi okot alátámasztó dokumentummal igazolnia kell, ennek hiányában az idegenforgalmi adót Adatkezelőnek be kell szednie. Kivéve, ha Érintett életkora a 18. életévet nem éri el, és ennek ténye egyértelműen megállapítható.
 • Az adatkezelés célja: nyilvántartási kötelezettség teljesítése, idegenforgalmi adómentesség igazolása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-a. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adómentesség igazolást szolgáló dokumentumokat tárgyévet követő év utolsó napjáig, vagyis maximum 2 évig tárolja.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése a fenti, 3.1.-3.7. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre a 3.1. – 3.7. pontok tekintetében: Adatkezelő, és Adatkezelő élettársa (Czotter Attila), valamint a 6. pontban felsorolt adatfeldolgozók.
 • Adatkezelés a weboldalon
 • Weboldalunk a www.jennyvendeghaz.hu, melyen keresztül Érintettek üzenetet küldhetnek, tájékoztatást, ajánlatot kérhetnek, és leadhatják foglalási szándékukat.  
 • Kezelhető személyes adatok köre: Üzenete elküldéséhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges: családi-, és utónév, e-mail cím, telefonszám. Kérjük, ügyeljen arra, hogy üzenetében ne szerepeltessen olyan bizalmas információkat, amelyeket nem kíván megosztani Adatkezelővel.
 • Az adatkezelés célja: Érintettek kérésére tájékoztatás, árajánlat küldése.
 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes megkeresés, az Érintett önkéntes hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő és Adatkezelő élettársa (Czotter Attila).
 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődők adatait az árajánlat kiküldését követően haladéktalanul törli. Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek kapcsolattartási adatait online foglalási naptárban (WordPress Booking Calender) rögzíti, és tárgyévet követő év utolsó napjáig, vagyis maximum 2 évig vagy az Érintett adattörlési igényének bejelentéséig tárolja.
 • Cookie-k használata: Weboldalunk a www.jennyvendeghaz.hu, nem használ sütiket (cookie-kat) és semmilyen egyéb módon nem rögzít információkat az oldal látogatóiról, sem a weboldal tárhelyén, sem bármilyen egyéb felhő alapú vagy fizikai tárhelyen. Nem követjük nyomon semmilyen formában a felhasználók internetezési szokásait, nem küldünk reklámokat, hírleveleket.
 • A JENNY VENDÉGHÁZ kamerarendszerének adatkezelése

Adatkezelő által üzemeltetett Jenny vendégház (8749 Zalakaros, Hegytető köz 11.) területén elektronikus megfigyelő-, és rögzítőrendszer működik, melynek részeként 3 (három) db kamera került kihelyezésre az ingatlan területén. A kamerák pontos elhelyezkedésére, a megfigyelt területre, valamint a kamerarendszer adatkezelésére vonatkozó további információ, és az Érdekmérlegelési teszt a Kamerarendszer adatkezeléséről szóló tájékoztatóban olvasható.

 • A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI / ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8. pont) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adom:  

 • Adatkezelő számlázási szolgáltatója (szamlazz.hu)
 • Adatkezelő számlázási kötelezettsége teljesítéséhez szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli Adatkezelővel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, Adatkezelőt terhelő számlázási kötelezettsége teljesítése céljából.
 • Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
 • Név: KBOSS.hu Kft.
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Adószám: 13421739-2-41
 • E-mail: info@szamlazz.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: dr. Istvánovics Éva ügyvéd,
 • Elérhetőség: dpo@kboss.hu
 • WEB: www.szamlazz.hu
 • Adatvédelmi tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
 • Az adatfeldolgozó tevékenységével érintett személyek köre: a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.
 • A kezelhető személyes adatok köre: számlázási adatok (név, lakcím, adószám).
 • Az adatfeldolgozás célja: számlázási kötelezettség teljesítése.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség (számlázás) teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont/. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ (1) bekezdése.
 • Az adatfeldolgozó adatkezelésének időtartama: tárgyévet követő 8. év végéig, vagy az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződés megszűnéséig tart.
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV):
 • Számlaadat-szolgáltatás tekintetében adatfeldolgozó a NAV. 2021. január 01. napjától valamennyi, Adatkezelő által kiállított számla adattartalma továbbításra kerül a NAV részére.
 • Az adatfeldolgozás célja: számlaadat szolgáltatási kötelezettség teljesítése.
 • Központi Statisztikai Hivatal

A KSH a statisztikai törvényben meghatározott feladatainak ellátása érdekében a jogszabályban meghatározott adatokhoz fér hozzá.

 • Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
 • A jegyző a szálláshelyeket hatósági ellenőrzés keretében 6 évente,  a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét pedig évente hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni.
  • Az önkormányzati hivatal adóosztálya az idegenforgalmi adófizetés ellenőrzése érdekében lát rá az illetékességi körébe tartozó szálláshelyek vonatkozó statisztikai adataira.
 • Az adatfeldolgozás célja: szálláshely-szolgáltatási tevékenység hatósági ellenőrzése, idegenforgalmi adó bevallásának ellenőrzése, és statisztikai adatszolgáltatás.
 • Nemzeti Turisztikai Ügynökség (MTÜ)
 • A beérkező statisztikai adatok alapján kimutatásokat, összefoglalókat, elemzéseket készít a turisztikai ágazat számára.
 • A Vendég Információs Zárt Adatbázisban (VIZA) tárolt adatok tekintetében az MTÜ a tárhelyszolgáltató, és az Adatfeldolgozó. Ebben a minőségben:
 • a vendégadatokat kizárólag a szálláshely-szolgáltató (Adatkezelő) utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Turizmus törvény és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14.§-a szerinti műveleteket végezheti;
 • biztosítja azt, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörével kapcsolatos feladatot ellátó foglalkoztatottjai a vendégadatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak;
 • a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot titkosítással garantálja, és ezáltal biztosítja, hogy alkalmazottai a vendégadatokhoz nem férhetnek hozzá;
 • a szálláshely-szolgáltató (Adatkezelő) előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe;
 • az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti Adatkezelőt abban, hogy az teljesíteni tudja az érintettet megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit;
 • segíti Adatkezelőt – az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében;
 • az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a vendégadatokkal és azok másolataival kapcsolatban Adatkezelő szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa számára a vendégadatok további tárolását írja elő;
 • Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozói jogviszonyban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a szálláshely-szolgáltató által vagy az általa megbízott személy által végzett ellenőrzéseket, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is;
 • haladéktalanul tájékoztatja Adatkezelőt arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.
 • Rendőrség
 • A VIZA rendszer adatain a rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, a körözési eljárás lefolytatása érdekében végezhet célzott keresést egy konkrét adatsorra vonatkozóan, de a VIZA rendszer teljes adattartalma a rendőrség számára sem ismerhető meg.
 • A turisztikai tárhelyszolgáltató (MTÜ) tevékenysége kizárólag az adat titkosított formában történő tárolására és az adathoz – a szálláshely-szolgáltató és rendőrség számára – történő hozzáférés biztosítására terjed ki. Az MTÜ számára az adatok nem megismerhetőek, abba betekintési jogosultsága és erre technikai lehetősége nincs.
 • Az adatfeldolgozás célja: Érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése.
 • Tárhelyszolgáltató
 • Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás.
 • Az adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:
  • Neve: Websupport Kft.
  • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  • Cégjegyzékszáma: 01 09 381419
  • Adószám: 25138205-2-41
  • Email cím: support@websupport.hu
  • Honlap: www.websupport.hu
  • Ügyfélszolgálat: +36 22 78 76 74
  • Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015.
 • Az adatfeldolgozó tevékenységével érintett személyek köre: a www.jennyvendeghaz.hu weboldalra látogató Érintettek/Felhasználók köre.
 • Az adatfeldolgozás célja: weboldal tárolás, megjelenítés, a honlap folyamatos működtetése és a funkciók zavartalan biztosítása, biztonsági mentés, technikai infrastruktúra biztosítása.
 • Az adatfeldolgozás legfontosabb szabályai: A Tárhelyszolgáltató nem adhatja ki a személyes adatokat harmadik személyeknek, a személyes adatokat nem használhatja a megállapodott feldolgozási célon kívüli más célokra, azokat nem használhatja fel saját érdekében, vagy harmadik személyek javára, és a személyes adatokat nem kezelheti az ÁSZF vonatkozó cikkével ellentétesen. A Tárhelyszolgáltató és alkalmazottai kötelesek a felhasználókkal kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelni, azokat nem használhatják saját szükségleteikre, nem hozhatják nyilvánosságra, és nem tehetik hozzáférhetővé.
 • Az adatfeldolgozó adatkezelésének időtartama: Az adatfeldolgozó adatkezelése Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti szerződés megszűnéséig, vagy Érintettnek Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart. Tárhelyszolgáltató köteles biztosítani, hogy a begyűjtött személyes adatok, a Felhasználók azonosítását lehetővé tevő formában, kizárólag a feldolgozási cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges ideig kerüljenek feldolgozásra. Tárhelyszolgáltató a szerződés érvényességének és hatályának lejártát követően, köteles kitörölni a személyes adatokat, kitörölni a létező másolatokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak. 
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont/. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.
 • ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
 • Érintettek személyes adatai elektronikusan és papír alapon kerülnek tárolásra. A személyes adatok tárolásának helye az Adatkezelő jelen Tájékoztatójában is megjelölt levelezési címe.   
 • Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.
 • Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • Adatkezelő a számítógépet és a papír alapú dokumentumokat kulccsal elzárt helyiségben tartja, az informatikai rendszereket, az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást tűzfallal védi, vírusvédelemmel és jelszóval látja el, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.
 • Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő és Adatkezelő párja (Czotter Attila) férhet hozzá.
 • AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 • Hozzáférési jog
 • Érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléséről, így különösen Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.
 • Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, és tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés időtartamáról, jogairól, panasz benyújtás jogáról.
 • Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát Érintett rendelkezésére bocsátja. 
 • Helyesbítéshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog
 • Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy
 • az Érintett a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, vagy
 • az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.
 • Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a szerződés teljesítése, és a jogi kötelezettség teljesítése miatti kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy
 • az adatkezelés jogellenes, de Érintett nem kéri az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.
 • Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 • Adathordozhatósághoz való jog

A GDPR-ban rögzített feltételekkel Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozáshoz való jog

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén). Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

 • Bírósági jogorvoslathoz való jog

Érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. ÉRINTETT ÁLTAL ADATKEZELŐ RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
 1. Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Levélcím:           8749 Zalakaros, Hegytető köz 11.  

E-mail:                 kucsko.edina@gmail.com; info@jennyvendeghaz.hu     

 1. Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kérelmet. Amennyiben Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait, a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatóval együtt a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Érintettel.
 1. ELJÁRÁS ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN
 1. Adatkezelő a legjobb tudása szerint védi az Érintett személyes adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet biztosít, szabályozott módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és kezelje.
 1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. Amennyiben  Érintett Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük, haladéktalanul jelezze a 10.1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Az adatvédelmi incidenst Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.
 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA
 1. Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót az általa üzemeltetett szálláshelyen – a 8749 Zalakaros, Hegytető köz 11. szám alatti címen- és honlapján – a www.jennyvendeghaz.hu oldalon – folyamatosan hozzáférhetővé teszi.  
 1. Érintettek foglalási szándékának leadása jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül, igazolja annak megismerését és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.
 1. Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót az általa üzemeltetett szálláshelyen, és a honlapján közzéteszi.
 1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 1. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival.

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 1. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 1. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 1. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 1. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni, („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);
 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 1. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek („pontosság”);
 1. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);
 1. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
 1. A fentieknek való megfelelésért adatkezelő felelős, és képes ezek igazolására („elszámoltathatóság”).
 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA


Adatkezelő személyes adatot abban az esetben kezel, amennyiben az az alábbi jogalapok valamelyikének megfelel:

 1. Az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű és igazolható módon tett hozzájárulását adta a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezeléséhez,
 1. Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését kezdeményezi,
 1. Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges,
 1. Az adatkezelés létfontosságú érdekek védelme miatt szükséges;
 1. Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 1. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges feltéve, hogy ezen érdek érdekmérlegelési teszttel alátámasztható.
 1. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK ÉS RÖVIDÍTÉSÜK
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • A számvitelről 2000. évi C. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
 • A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet;

Kelt: Zalakaros, 2023. június 01.